ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

عنوان گروه
از تاریخ
تا تاریخ
از تاریخ
تا تاریخ
| جستجوی پیشرفته

اطلاعات عمومی

عنوان کلید واژه ها
گروه

تاریخ

تاریخ ثبت از تاریخ
تا تاریخ
تاریخ تغییرات از تاریخ
تا تاریخ
تاریخ وقوع از تاریخ
تا تاریخ

خبر

منبع نام لینک خبر
مشروح سرتیتر متن

سایر

ارگان خلاصه2658 رکورد منطبق با شرایط پیدا شد

نشست «تبعات تشدید شکاف طبقاتی بر امنیت اجتماعی» برگزار می شود
(٣٠/٠٧/١٣٩٦)

جلسه هیأت رئیسه پژوهشگاه با دانشجویان برگزار شد
(٣٠/٠٧/١٣٩٦)

گزارش نشست «ضرورت بازنگری در مبانی نظری روش تحقیق در ادبیات عرفانی»
(٣٠/٠٧/١٣٩٦)

نشست «مغز و فرهنگ» برگزار می شود
(٢٩/٠٧/١٣٩٦)

نشست «آموزش همگانی ادبیات فارسی در قرن هفتم» برگزار می شود
(٢٩/٠٧/١٣٩٦)

کارگاه آموزشی نظریه پردازی در حوزه مطالعات زنان ( با محوریت مدیریت و جنسیت زنان از منظر قران)
(٢٩/٠٧/١٣٩٦)

مراسم نکوداشت شخصیت علمی و فرهنگی دکتر احمد کتابی
(٢٩/٠٧/١٣٩٦)

سخنرانی «گونه شناسی و نقد انواع مطالعات اسطوره و قرآن کریم» برگزار می شود
(٢٩/٠٧/١٣٩٦)

گزارش نشست «آینده برجام در پرتو تحولات اخیر»
(٢٩/٠٧/١٣٩٦)

مناظره علمی با موضوع «اولویتهای حقوق زنان کدام است؟» برگزار می­ شود
(٢٩/٠٧/١٣٩٦)

نشست «نگاه شریعتی به روایت فردوسی از ایران» برگزار می شود
(٢٦/٠٧/١٣٩٦)

نشست دوم از سلسله نشست‌های تخصصی انسان و خدا در جهان معاصر برگزار می شود
(٢٥/٠٧/١٣٩٦)

نشست «همترازی افعال در زبان فارسی» برگزار می شود
(٢٥/٠٧/١٣٩٦)

کارگاه آموزشی معنا شناسی ایمان در قرآن کریم
(٢٤/٠٧/١٣٩٦)

نشست «آینده برجام در پرتو تحولات اخیر» برگزار می شود
(٢٤/٠٧/١٣٩٦)

نشست «ورزش، سلامت، تغذیه» برگزار خواهد شد
(٢٣/٠٧/١٣٩٦)

هفدهمین کرسی ترویجی با رویکرد «عرضه و نقد ایده علمی» با عنوان «نخبه گرایی مشارکتی» برگزار می شود
(٢٣/٠٧/١٣٩٦)

سلسله همایش های نقد متون تاریخی
(٢٣/٠٧/١٣٩٦)

نشست «نقد امروز» برگزار می شود
(٢٣/٠٧/١٣٩٦)

بیانیه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دربارهٔ اهانت‌های رئیس جمهور آمریکا
(٢٣/٠٧/١٣٩٦)

loading