ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

گفتمان های جایگزین در علوم اجتماعی آسیا (٣١/٠٢/١٣٩١)

شابک

اطلاعات اصلی

اطلاعات کتاب
نویسنده : سید فرید العطاس
مترجم محمود عبدالله زاده
مدیر مسئول
ناشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز
سردبیر
فایل های ضمیمه

شماره های دیگر

اطلاعات تماس

صندوق پستی
آدرس تهران، صندوق پستی: 6419- 14155
تلفن 88046891
نمابر 88036317
پست الکترونیک
وب سایت http://ihcs-books.com/modules/bookshop/book.php?bid=260
کتاب جدید
فایلهای مرتبط
0


loading