ارسال پیام
محتوا
پیام دعوت

عنوان گروه
|جستجوی پیشرفته

اطلاعات عمومی

عنوان کتاب کلید واژه ها
گروه کتاب

تاریخ

تاریخ ثبت از تاریخ
تا تاریخ
تاریخ تغییرات از تاریخ
تا تاریخ

قابلیت

نویسسنده مترجم
شابک عنوان دیگر
شرح خلاصه

مشخصات ناشر

نام مدیر
تلفن فکس
پست الکترونیک آدرس اینترنتی
کد پستی آدرس


نتایج جستجو
289 رکورد منطبق با شرایط پیدا شد

تصویرپردازی هنری در قرآن با تکیه بر سوره‌های دهر، مدثر، ق، مرسلات، مطففین

عنوان تصویرپردازی هنری در قرآن با تکیه بر سوره‌های دهر، مدثر، ق، مرسلات، مطففین
نویسسنده زینه عرفت پور
تاریخ ١٠/٠٧/١٣٩٥
شابک
گروه کتاب جدید

فلسفه اخلاق جان دیویی

عنوان فلسفه اخلاق جان دیویی
نویسسنده دکتر اعظم قاسمی
تاریخ ١٣/٠٦/١٣٩٥
شابک 978-964-426-879-3
گروه کتاب جدید

ساختار قدرت در خانواده شناسایی انواع ساختار قدرت در خانواده های ایرانی

عنوان ساختار قدرت در خانواده شناسایی انواع ساختار قدرت در خانواده های ایرانی
نویسسنده دکتر سید بیوک محمدی
تاریخ ١٣/٠٦/١٣٩٥
شابک 978-964-426-842-7
گروه کتاب جدید

فارسی گفتاری کتاب اول نسخه ی انگلیسی

عنوان فارسی گفتاری کتاب اول نسخه ی انگلیسی
نویسسنده دکتر احمد صفار مقدم
تاریخ ١٣/٠٦/١٣٩٥
شابک
گروه کتاب جدید

میدانهای اعتراض تحلیلی از جنبش زنان در هند

عنوان میدانهای اعتراض تحلیلی از جنبش زنان در هند
نویسسنده
تاریخ ١٣/٠٦/١٣٩٥
شابک 978-964-426-845-8
گروه کتاب جدید

سرمایه فرهنگی درآمدی بر رویکرد نظری و روش شناسی پیر بوردیو

عنوان سرمایه فرهنگی درآمدی بر رویکرد نظری و روش شناسی پیر بوردیو
نویسسنده دکتر ناهید موحد حکمت
تاریخ ١٣/٠٦/١٣٩٥
شابک 978-964-426-790-1
گروه کتاب جدید

تصویرپردازی هنری در قرآن کریم با تکیه بر سوره های دهر، مدثر، ق، مرسلات، مطففین

عنوان تصویرپردازی هنری در قرآن کریم با تکیه بر سوره های دهر، مدثر، ق، مرسلات، مطففین
نویسسنده دکتر زینه عرفت پور
تاریخ ١٣/٠٦/١٣٩٥
شابک 978-964-426-874-8
گروه کتاب جدید

ترکان، اسلام و علویگری بکتاشی گری در آناتولی

عنوان ترکان، اسلام و علویگری بکتاشی گری در آناتولی
نویسسنده دکتر محمد تقی امامی خوئی
تاریخ ١٣/٠٦/١٣٩٥
شابک 978-964-426-592-1
گروه کتاب جدید

چندصدایی اخلاقی در دنیای مجازی

عنوان چندصدایی اخلاقی در دنیای مجازی
نویسسنده دکتر مریم صانع پور
تاریخ ١٣/٠٦/١٣٩٥
شابک 978-964-426-875-5
گروه کتاب جدید

تکاپوی ملیت ایرانی در قرن دوازدهم هجری

عنوان تکاپوی ملیت ایرانی در قرن دوازدهم هجری
نویسسنده دکتر محمد علی فتح الهی
تاریخ ١٣/٠٦/١٣٩٥
شابک 978-964-426-850-2
گروه کتاب جدید

استعاره و تمثیل در کلمات قصار نهج البلاغه

عنوان استعاره و تمثیل در کلمات قصار نهج البلاغه
نویسسنده دکتر یدالله رفیعی
تاریخ ٢٣/٠٤/١٣٩٥
شابک 978-964-426-822-9
گروه کتاب جدید

داستان هایی برای کندوکاو فلسفی (جلد 1)

عنوان داستان هایی برای کندوکاو فلسفی (جلد 1)
نویسسنده دکتر سعید ناجی
تاریخ ٠١/٠٤/١٣٩٥
شابک 978-964-426-800-7
گروه کتاب جدید

هر کجا که دلیل ما را برد

عنوان هر کجا که دلیل ما را برد
نویسسنده آنتونی فلو
تاریخ ٠١/٠٤/١٣٩٥
شابک 978-964-426-521-1
گروه کتاب جدید

آشنایی با دستور زبان ها و واژه نامه سریانی، آرامی و آشوری

عنوان آشنایی با دستور زبان ها و واژه نامه سریانی، آرامی و آشوری
نویسسنده سعید حیاتی
تاریخ ٠١/٠٤/١٣٩٥
شابک 978-964-426-828-1
گروه کتاب جدید

کودک فیلسوف لیلا

عنوان کودک فیلسوف لیلا
نویسسنده دکتر سعید ناجی
تاریخ ٠١/٠٤/١٣٩٥
شابک 978-964-426-465-8
گروه کتاب جدید
loading